Michelin volgt wereldwijd zeevracht via Sigfox

Michelin heeft voor haar eigen transatlantische containerbewegingen samen met Argon Consulting en Sigfox een oplossing ontwikkeld die ze nu ook aan derden aanbieden naast gebruik binnen haar eigen logistiek proces.

Vraagstuk

Met vele duizenden containerbewegingen per jaar had Michelin behoefte aan meer inzicht in de positie van de door haar verzonden containerladingen tijdens het transport. Hiermee wilde Michelin efficiëntie behalen op haar transportkosten en voorraadkosten en inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op vertragingen. Daarnaast wilden ze deze informatie delen met zowel haar klanten als haar distributieketen.

Oplossing

Bij de belangrijkste zeehavens waar containers van en naar vertrekken voor Michelin is volledige Sigfox dekking. Dit heeft Michelin doen besluiten om samen met Argon Consulting haar IoT tracking solution te baseren op Sigfox connectiviteit. Michelin en Argon bieden aan derden de tracking solution aan waarmee realtime inzicht wordt gegeven in de positie van de containers. Voor derden wordt deze oplossing aangeboden op basis van een prijs per shipment.